Tech

Cơ hội nghề nghiệp của smart contract developer

Bùi Mi 25/05/2022

Nhắc đến cơ hội việc làm trong một lĩnh vực gây bão giới công nghệ là blockchain thì không thể bỏ lỡ vị trí smart contract developer. Một vị trí có sức nặng về vai trò lẫn trọng…