Tag: career tips

Cách trở thành UX/UI designer trong lĩnh vực web3

Vương Thảo 13/03/2024

Hiện nay, việc làm trong lĩnh vực UX/UI đang trở nên ngày càng phổ biến và hấp dẫn với những người đam mê thiết kế và trải nghiệm người dùng. Xu hướng này phản ánh sự chuyển đổi mạnh mẽ…

Cách trở thành game developer

Vương Thảo 13/03/2024

Chắc hẳn việc trở thành một game developer luôn là ước mơ của nhiều người yêu thích game. Blockchain, với tính chất phi tập trung, an toàn và minh bạch, đem lại những cơ hội mới cho ngành công nghiệp…

Việc làm blockchain - web3

[HCM-Fulltime] Content Marketing

Hạn ứng tuyển 04/07/2024
Mức lương: 8 - 12 triệu đồng

[Hà Nội - Fulltime] Community

Hạn ứng tuyển 29/06/2024
Mức lương: 10 - 18 triệu đồng

[HCM - Fulltime] Blockchain Backend Developer (Solidity & Nodejs)

Hạn ứng tuyển 29/06/2024
Mức lương: 1500 - 2000 USD

[HCM - Full time] UI/UX Designer (Middle/Senior)

Hạn ứng tuyển 29/06/2024
Mức lương: Lên đến 30 triệu đồng

[Hà Nội - Fulltime] SEO Content Writer (Lĩnh Vực Blockchain)

Hạn ứng tuyển 29/06/2024
Mức lương: 8 - 15 triệu đồng

[Hà Nội - Fulltime] Community Manager

Hạn ứng tuyển 29/06/2024
Mức lương: 8 - 15 triệu đồng

[HCM - Fulltime] Trưởng Phòng Tài Chính

Hạn ứng tuyển 29/06/2024
Mức lương: Thỏa thuận

[HCM - Fulltime] Blockchain Marketing Manager

Hạn ứng tuyển 29/06/2024
Mức lương: Thỏa thuận

[HCM - Fulltime] Account Manager

Hạn ứng tuyển 29/06/2024
Mức lương: 500 - 1000 USD

[HCM - Parttime] Seeding/Shilling

Hạn ứng tuyển 29/06/2024
Mức lương: Từ 4 triệu đồng

[Hà Nội - Full time] Nhân Viên BD/Sale Tiếng Anh

Hạn ứng tuyển 29/06/2024
Mức lương: 12 - 20 triệu đồng

[HCM - Full time] Community Executive

Hạn ứng tuyển 29/06/2024
Mức lương: Thỏa thuận

[HCM - Full time] HEAD OF MARKETING - BLOCKCHAIN

Hạn ứng tuyển 29/06/2024
Mức lương: Thỏa thuận

[HCM - Full time] Senior Mobile Developer (React Native)

Hạn ứng tuyển 29/06/2024
Mức lương: Lên đến 50 triệu đồng

[HCM - Full time] Android Developer

Hạn ứng tuyển 30/07/2024
Mức lương: Lên đến 30 triệu đồng

Product Owner (Senior/Manager)

Hạn ứng tuyển 29/06/2024
Mức lương: Lên đến 50 triệu đồng

[HCM - Fulltime] SEO Specialist

Hạn ứng tuyển 27/07/2024
Mức lương: 10 - 16 triệu đồng

[HCM - Fulltime] Sale Executive

Hạn ứng tuyển 29/06/2024
Mức lương: Lên đến 20 triệu đồng

[Hà Nội - Fulltime] Business Development

Hạn ứng tuyển 29/06/2024
Mức lương: 1000 - 2000 USD

[Hà Nội - Fulltime] Community Manager (Fresher/Junior)

Hạn ứng tuyển 29/06/2024
Mức lương: 8 - 15 triệu đồng