Tech

Việc làm blockchain - web3

News Editor

Hạn ứng tuyển 30/05/2023
Mức lương: Thỏa thuận

Business Development

Hạn ứng tuyển 30/05/2023
Mức lương: Thỏa thuận

Creative Director

Hạn ứng tuyển 30/05/2023
Mức lương: 30 - 35 triệu đồng

Nhân viên chăm sóc khách hàng

Hạn ứng tuyển 30/05/2023
Mức lương: 6 - 20 triệu đồng

Game Economy Designer

Hạn ứng tuyển 30/05/2023
Mức lương: Thỏa thuận

Trợ lý Tiếng Anh

Hạn ứng tuyển 30/05/2023
Mức lương: 12 - 20 triệu đồng

Flutter Developer

Hạn ứng tuyển 30/05/2023
Mức lương: Lên đến 2000 USD

SEO CONTENT

Hạn ứng tuyển 24/05/2023
Mức lương: 7 - 10 triệu đồng

Lead Game Designer (Min $2.000 Net)

Hạn ứng tuyển 14/08/2023
Mức lương: Từ 2000 USD

Content Blockchain

Hạn ứng tuyển 30/05/2023
Mức lương: 10 - 15 triệu đồng

Game Developer

Hạn ứng tuyển 30/05/2023
Mức lương: Thỏa thuận

News Editor (Full-time)

Hạn ứng tuyển 30/05/2023
Mức lương: 500 - 700 USD

Flutter Developer

Hạn ứng tuyển 30/05/2023
Mức lương: 15 - 30 triệu đồng

Assistant Vice Director

Hạn ứng tuyển 29/06/2023
Mức lương: 10 - 15 triệu đồng

Tuyển dụng Business Development Executive

Hạn ứng tuyển 29/06/2023
Mức lương: 10 - 15 triệu đồng

Sales Executive

Hạn ứng tuyển 30/05/2023
Mức lương: Lên đến 1300 USD

[Remotely] Thực tập sinh Digital marketing

Hạn ứng tuyển 29/06/2023
Mức lương: Từ 1 triệu đồng

Product Owner

Hạn ứng tuyển 30/05/2023
Mức lương: Lên đến 3500 USD

JUNIOR GRAPHIC DESIGN

Hạn ứng tuyển 30/05/2023
Mức lương: Thỏa thuận

PHP Developer

Hạn ứng tuyển 30/05/2023
Mức lương: Lên đến 25 triệu đồng