Metaverse

Ứng dụng Metaverse trong Marketing

Trần Tân 25/07/2023

Với sự phát triển của công nghệ Metaverse, các doanh nghiệp ngày càng dễ dàng xây dựng ưu thế trên thị trường trong tương lai. Metaverse đã cung cấp ví dụ về việc tạo thế giới ảo…

Tags: metaverse

Tương lai của Web3

Vy Ngô 21/03/2023

Vài năm trước, không ai có thể tưởng tượng rằng một ngày nào đó thế giới ảo có thể trở thành hiện thực. Giờ đây, cả thế giới công nghệ đang xôn xao về sự xuất hiện của…

Việc làm blockchain - web3

[Hà Nội - Full-time] DATA ENGINEER (2 YOE)

Hạn ứng tuyển 29/11/2023
Mức lương: Lên đến 1500 USD

[Hà Nội - Full-time] UX/UI Designer

Hạn ứng tuyển 29/11/2023
Mức lương: 12 - 20 triệu đồng

[Hà Nội - Full-time] Backend Engineer (3 YOE)

Hạn ứng tuyển 29/11/2023
Mức lương: Thỏa thuận

[HCM - Full-time] Junior/Middle Video Editor - NET salary up to 20M

Hạn ứng tuyển 29/11/2023
Mức lương: 9 - 20 triệu đồng

[Hà Nội - Full-time] Chief Executive Officer_Gamefi360

Hạn ứng tuyển 29/11/2023
Mức lương: 2000 - 5000 USD

[Hà Nội - Full-time] Product Owner (2 YOE)

Hạn ứng tuyển 29/11/2023
Mức lương: Thỏa thuận

Chuyên Viên Phát Triển Văn Hóa Doanh Nghiệp

Hạn ứng tuyển 29/11/2023
Mức lương: Thỏa thuận

[HCM - Full-time] Backend Engineer (3 YOE)

Hạn ứng tuyển 29/11/2023
Mức lương: Thỏa thuận

[Hà Nội - Full-time] Video Game Editor (Junior)

Hạn ứng tuyển 29/11/2023
Mức lương: 500 - 800 USD

[Hà Nội - Full-time] Acceleration Program Analyst (Fresher/Junior)

Hạn ứng tuyển 29/12/2023
Mức lương: 400 - 600 USD

[HCM - Full-time] Nhân viên phát triển đối tác (mảng Affiliate Marketing)

Hạn ứng tuyển 29/11/2023
Mức lương: Thỏa thuận

[Hà Nội - Full-time] IOS DEVELOPER (Junior/Senior)

Hạn ứng tuyển 29/11/2023
Mức lương: 14 - 40 triệu đồng

[HCM - Full-time] Senior Marketing Executive

Hạn ứng tuyển 29/11/2023
Mức lương: Thỏa thuận

Junior/Middle Android Developer

Hạn ứng tuyển 29/11/2023
Mức lương: 10 - 30 triệu đồng

[Hà Nội - Full-time] Artist 2D (Junior) - NET Salary up to 20M

Hạn ứng tuyển 29/11/2023
Mức lương: 10 - 20 triệu đồng

[HCM - Full-time] PHP Developer (Junior/Middle/Senior)

Hạn ứng tuyển 29/11/2023
Mức lương: Thỏa thuận

[Hà Nội - Full-time] - Senior Blockchain Engineer

Hạn ứng tuyển 29/11/2023
Mức lương: Thỏa thuận

Nhân viên Phát triển thị trường ví Imota

Hạn ứng tuyển 29/11/2023
Mức lương: Thỏa thuận

[Hà Nội - Full-time] Nhân Viên Business Development - BD Fresher/Junior

Hạn ứng tuyển 29/12/2023
Mức lương: 15 - 30 triệu đồng

[Hà Nội - Full-time] Human Resources Specialist

Hạn ứng tuyển 29/11/2023
Mức lương: Thỏa thuận