Chuyện nghề 4.0

Việc làm blockchain - web3

[Remotely] Thực tập sinh Digital marketing

Hạn ứng tuyển 29/06/2023
Mức lương: Từ 1 triệu đồng

JUNIOR GRAPHIC DESIGN

Hạn ứng tuyển 30/05/2023
Mức lương: Thỏa thuận

Thực tập sinh FullStack

Hạn ứng tuyển 30/05/2023
Mức lương: Từ 1 triệu đồng

Fresher Account Manager

Hạn ứng tuyển 30/05/2023
Mức lương: Lên đến 10 triệu đồng

Business Development Manager

Hạn ứng tuyển 30/05/2023
Mức lương: 2000 - 2500 USD

Lead Game Designer (Min $2.000 Net)

Hạn ứng tuyển 14/08/2023
Mức lương: Từ 2000 USD

Project Manager

Hạn ứng tuyển 30/05/2023
Mức lương: 30 - 50 triệu đồng

Business Development

Hạn ứng tuyển 30/05/2023
Mức lương: Thỏa thuận

Creative Director

Hạn ứng tuyển 30/05/2023
Mức lương: 30 - 35 triệu đồng

Data Scientist

Hạn ứng tuyển 09/06/2023
Mức lương: Lên đến 1700 USD

Creative Specialist

Hạn ứng tuyển 30/05/2023
Mức lương: Thỏa thuận

Trợ lý Tiếng Anh

Hạn ứng tuyển 30/05/2023
Mức lương: 12 - 20 triệu đồng

Unity Developer (Junior/Senior)

Hạn ứng tuyển 30/05/2023
Mức lương: 10 - 50 triệu đồng

.NET Technical Leader

Hạn ứng tuyển 30/05/2023
Mức lương: Từ 40 triệu đồng

Back End Developer

Hạn ứng tuyển 26/05/2023
Mức lương: 15 - 30 triệu đồng

Backend Developers .NET

Hạn ứng tuyển 30/05/2023
Mức lương: Thỏa thuận

Sales Executive

Hạn ứng tuyển 30/05/2023
Mức lương: Lên đến 1300 USD

Flutter Developer

Hạn ứng tuyển 29/06/2023
Mức lương: 1100 - 2200 USD

Video VFX coordinator

Hạn ứng tuyển 29/06/2023
Mức lương: Lên đến 500 USD

Tuyển dụng Business Development Executive

Hạn ứng tuyển 29/06/2023
Mức lương: 10 - 15 triệu đồng