DeFi

Việc làm blockchain - web3

[Hà Nội - Fulltime] Artist 2D Game (Junior/Middle/Senior)

Hạn ứng tuyển 30/03/2024
Mức lương: 10 - 40 triệu đồng

[Hà Nội - Fulltime] Chăm Sóc Khách Hàng

Hạn ứng tuyển 21/03/2024
Mức lương: 9 - 12 triệu đồng

[Hà Nội - Fulltime] Chuyên Viên Tài Chính

Hạn ứng tuyển 29/04/2024
Mức lương: 25 - 35 triệu đồng

[Hà Nội - Fulltime] Nhân Viên Business Development

Hạn ứng tuyển 29/04/2024
Mức lương: 20 - 35 triệu đồng

[Hà Nội - Fulltime] Content Lead

Hạn ứng tuyển 29/04/2024
Mức lương: Lên đến 1000 USD

[Hà Nội - Fulltime] Frontend Lead

Hạn ứng tuyển 30/03/2024
Mức lương: 1000 - 2000 USD

[HCM - Fulltime] Trợ Lý Giám Đốc Tiếng Trung Và Tiếng Anh

Hạn ứng tuyển 30/03/2024
Mức lương: 18 - 35 triệu đồng

[HCM - Fulltime] Trưởng Phòng Tài Chính

Hạn ứng tuyển 30/03/2024
Mức lương: 15 - 20 triệu đồng

[HCM - Fulltime] Head Of Foundation

Hạn ứng tuyển 30/03/2024
Mức lương: 30 - 40 triệu đồng

[HCM - Fulltime] Chuyên Viên Tài Chính (Lĩnh Vực Blockchain)

Hạn ứng tuyển 30/03/2024
Mức lương: Thỏa thuận

[Hà Nội - Fulltime] Graphic Design

Hạn ứng tuyển 29/04/2024
Mức lương: 15 - 25 triệu đồng

[HCM - Fulltime] Blockchain Marketing Manager

Hạn ứng tuyển 30/03/2024
Mức lương: Thỏa thuận

[HCM - Fulltime] Trợ Lý Vận Hành Tiếng Trung Và Tiếng Anh

Hạn ứng tuyển 30/03/2024
Mức lương: 18 - 35 triệu đồng

[HCM - Fulltime] BUSINESS DEVELOPMENT

Hạn ứng tuyển 30/03/2024
Mức lương: 400 - 1000 USD

[Hà Nội - Fulltime] Nhân Viên Business Analyst

Hạn ứng tuyển 30/03/2024
Mức lương: Thỏa thuận

[HN - Fulltime] Chief AI Officer

Hạn ứng tuyển 30/03/2024
Mức lương: 20 - 50 triệu đồng

[Hà Nội - Fulltime] Chuyên Viên Media

Hạn ứng tuyển 29/04/2024
Mức lương: 12 - 20 triệu đồng

[HCM - Fulltime] Project Engineer

Hạn ứng tuyển 30/03/2024
Mức lương: 20 - 35 triệu đồng

[Hà Nội - Fulltime] Digital Marketing Executive

Hạn ứng tuyển 29/04/2024
Mức lương: 10 - 15 triệu đồng

[HCM - Fulltime] DIGITAL MARKETING

Hạn ứng tuyển 30/03/2024
Mức lương: 400 - 1000 USD