Tag: blockchain developer

Việc làm blockchain - web3

[HCM - Fulltime] Trợ Lý Giám Đốc Tiếng Trung Và Tiếng Anh

Hạn ứng tuyển 30/03/2024
Mức lương: 18 - 35 triệu đồng

[HN - Fulltime] Chief AI Officer

Hạn ứng tuyển 30/03/2024
Mức lương: 20 - 50 triệu đồng

[Hà Nội - Fulltime] IOS Developer (Junior/Middle/Senior)

Hạn ứng tuyển 30/03/2024
Mức lương: 14 - 40 triệu đồng

[HN - Fulltime] Business Development Executive (Outsourcing)

Hạn ứng tuyển 30/03/2024
Mức lương: 10 - 15 triệu đồng

[Hà Nội - Fulltime] Chuyên Viên Tài Chính

Hạn ứng tuyển 29/04/2024
Mức lương: 25 - 35 triệu đồng

[HCM - Fulltime] Trưởng Phòng Tài Chính

Hạn ứng tuyển 30/03/2024
Mức lương: 15 - 20 triệu đồng

[Hà Nội - Fulltime] Digital Marketing Executive

Hạn ứng tuyển 29/04/2024
Mức lương: 10 - 15 triệu đồng

[Hà Nội - Fulltime] Nhân Viên Marketing Planner

Hạn ứng tuyển 29/04/2024
Mức lương: 25 - 35 triệu đồng

[Hà Nội - Fulltime] Marketing Executive

Hạn ứng tuyển 30/03/2024
Mức lương: Thỏa thuận

[HCM - Fulltime] Head Of Foundation

Hạn ứng tuyển 30/03/2024
Mức lương: 30 - 40 triệu đồng

[HCM - Fulltime] Head Of Research

Hạn ứng tuyển 30/03/2024
Mức lương: 30 - 40 triệu đồng

[HCM - Fulltime] Chuyên Viên Tài Chính (Lĩnh Vực Blockchain)

Hạn ứng tuyển 30/03/2024
Mức lương: Thỏa thuận

[HCM - Fulltime] Junior/Senior Business Analyst

Hạn ứng tuyển 30/03/2024
Mức lương: Thỏa thuận

[HCM -Fulltime] Business Development Manager

Hạn ứng tuyển 30/03/2024
Mức lương: 30 - 55 triệu đồng

[HCM - Fulltime] Nhân Viên Kinh Doanh Ngành Blockchain

Hạn ứng tuyển 30/03/2024
Mức lương: 15 - 25 triệu đồng

[HCM - Fulltime] Social Growth Specialist

Hạn ứng tuyển 29/04/2024
Mức lương: 600 - 700 USD

[HN - Fulltime] Backend Developer (NET Salary: 20 - 70M)

Hạn ứng tuyển 30/03/2024
Mức lương: 20 - 70 triệu đồng

[HCM - Fulltime] Project Engineer

Hạn ứng tuyển 30/03/2024
Mức lương: 20 - 35 triệu đồng

[HN - Fulltime] FX Unreal Engine 5

Hạn ứng tuyển 30/03/2024
Mức lương: 15 - 25 triệu đồng

[HCM - Fulltime] Business Development Tiếng Trung

Hạn ứng tuyển 30/03/2024
Mức lương: 800 - 1400 USD