Tag: bitcoin

Đào Token trong Crypto là gì?

Vy Ngô 08/03/2023

Một trong những bước phát triển quan trọng nhất trong lịch sử gần đây là sự gia tăng vượt bậc của tiền điện tử. Tuy nhiên, những người chưa quen với thế giới tiền điện tử và blockchain…

Việc làm blockchain - web3

[HCM - Fulltime] Senior PHP - Onboard Sau Tết

Hạn ứng tuyển 01/02/2024
Mức lương: Thỏa thuận

[HCM - Fulltime] Senior Game Backend Developer

Hạn ứng tuyển 28/02/2024
Mức lương: Từ 1200 USD

[HCM - Fulltime] Video Animation

Hạn ứng tuyển 30/01/2024
Mức lương: Thỏa thuận

[Hà Nội - Fulltime] Biên Kịch/Biên Tập Ý Tưởng Phim Ngắn Youtube/Tiktok

Hạn ứng tuyển 30/01/2024
Mức lương: 10 - 20 triệu đồng

[Hà Nội - Fulltime] Chuyên Viên Tài Chính

Hạn ứng tuyển 30/01/2024
Mức lương: 25 - 35 triệu đồng

[Hà Nội - Fulltime] Ios Developer (Junior/Senior)

Hạn ứng tuyển 30/01/2024
Mức lương: 14 - 40 triệu đồng

[Hà Nội - Fulltime] Animation 3D (Mảng Hoạt Hình)

Hạn ứng tuyển 30/01/2024
Mức lương: 10 - 25 triệu đồng

[Đà Nẵng - Fulltime] Blockchain Developer

Hạn ứng tuyển 28/02/2024
Mức lương: Thỏa thuận

[Đà Nẵng - Part time] Cộng Tác Viên Hỗ Trợ Sự Kiện

Hạn ứng tuyển 30/01/2024
Mức lương: Thỏa thuận

[Hà Nội - Fulltime] Junior/Middle Android Developer

Hạn ứng tuyển 30/01/2024
Mức lương: 10 - 30 triệu đồng

[HCM - Fulltime] Marketing Manager Blockchain

Hạn ứng tuyển 30/01/2024
Mức lương: 1000 - 1500 USD

[HN - Fulltime] Blockchain Developer (Middle-Senior)

Hạn ứng tuyển 30/01/2024
Mức lương: Lên đến 40 triệu đồng

[Hà Nội - Fulltime] Senior React Native Developer

Hạn ứng tuyển 28/02/2024
Mức lương: 40 - 60 triệu đồng

[HCM/Remote - Fulltime] Full Stack Developer (Fresher, Junior)

Hạn ứng tuyển 28/02/2024
Mức lương: Thỏa thuận

[HCM - Fulltime] Trợ Lý Giám Đốc Tiếng Trung Và Tiếng Anh

Hạn ứng tuyển 28/02/2024
Mức lương: 18 - 35 triệu đồng

[HCM - Fulltime] Partnership Specialist

Hạn ứng tuyển 28/02/2024
Mức lương: Lên đến 1500 USD

[HN - Fulltime] Chief AI Officer

Hạn ứng tuyển 09/02/2024
Mức lương: 20 - 50 triệu đồng

[HCM - Fulltime] Game Monetization (All Levels)

Hạn ứng tuyển 14/02/2024
Mức lương: Thỏa thuận

[HCM/Remote - Fulltime] Backend Engineer (Fresher, Junior)

Hạn ứng tuyển 28/02/2024
Mức lương: Thỏa thuận

[HCM - Fulltime] Design UI/UX

Hạn ứng tuyển 30/01/2024
Mức lương: 23 - 30 triệu đồng