Tag: GameFi

Từ người cộng tác với Bộ Ngoại giao đến một start-up GameFi – Lê Nhật Linh, Founder của dự án Mata Labs

Đặng Lam 31/05/2023

Cùng lắng nghe những chia sẻ của Mr. Lê Nhật Linh - Founder của Mata Labs về hành trình Từ người cộng tác với Bộ Ngoại giao đến một Startup GameFi cũng như sự chuyển dịch của ngành GameFi mời các bạn cùng BlockchainWork theo dõi bài phỏng vấn sau.

Việc làm blockchain - web3

Sales Executive

Hạn ứng tuyển 29/06/2023
Mức lương: Lên đến 1300 USD

Senior Backend Engineer (strong at System Design)

Hạn ứng tuyển 29/06/2023
Mức lương: 2500 - 3000 USD

Lead Game Designer (Min $2.000 Net)

Hạn ứng tuyển 14/08/2023
Mức lương: Từ 2000 USD

[Remotely] Thực tập sinh Digital marketing

Hạn ứng tuyển 29/06/2023
Mức lương: Từ 1 triệu đồng

Business Development Manager

Hạn ứng tuyển 29/06/2023
Mức lương: Thỏa thuận

2D Artist RDP

Hạn ứng tuyển 09/06/2023
Mức lương: Lên đến 1700 USD

Assistant Vice Director

Hạn ứng tuyển 29/06/2023
Mức lương: 10 - 15 triệu đồng

Thực tập sinh IT Support

Hạn ứng tuyển 29/06/2023
Mức lương: 2 - 3 triệu đồng

Digital Solutions R&D Intern/Collaborator

Hạn ứng tuyển 29/06/2023
Mức lương: Thỏa thuận

Crypto News Content Manager

Hạn ứng tuyển 29/06/2023
Mức lương: Lên đến 16 triệu đồng

Marketing Manager

Hạn ứng tuyển 29/06/2023
Mức lương: Lên đến 2500 USD

Chuyên viên phát triển kinh doanh

Hạn ứng tuyển 29/06/2023
Mức lương: Lên đến 35 triệu đồng

Flutter Developer

Hạn ứng tuyển 29/06/2023
Mức lương: 1100 - 2200 USD

Thực tập sinh Developer

Hạn ứng tuyển 29/06/2023
Mức lương: Lên đến 6 triệu đồng

Video VFX coordinator

Hạn ứng tuyển 29/06/2023
Mức lương: Lên đến 500 USD

3D LOOK DEV & LIGHTING

Hạn ứng tuyển 29/06/2023
Mức lương: Lên đến 500 USD

UNITY DEVELOPER

Hạn ứng tuyển 29/06/2023
Mức lương: 20 - 35 triệu đồng

VUEJS DEVELOPER

Hạn ứng tuyển 29/06/2023
Mức lương: 15 - 30 triệu đồng

IOS Developer

Hạn ứng tuyển 29/06/2023
Mức lương: 10 - 20 triệu đồng

Quản lý dự án/PM

Hạn ứng tuyển 29/06/2023
Mức lương: Lên đến 1500 USD