Tag: blockchain guide

Hyperledger là gì?

Gia Nhuận 18/01/2023

Hyperledger được tạo ra để thúc đẩy các công nghệ blockchain liên ngành. Với Hyperledger, các doanh nghiệp có thể tạo ra các giải pháp an toàn, hiệu quả và minh bạch có thể được sử dụng trong…

Hash là gì?

Gia Nhuận 18/01/2023

Hash (hàm băm) được sử dụng trong nhiều ứng dụng chẳng hạn như mật mã, xác thực, kiểm tra tính toàn vẹn của dữ liệu và chữ ký số. Chúng cũng được sử dụng để lập chỉ mục…

Halving là gì?

Gia Nhuận 18/01/2023

Tiền tệ hiện tại được phát hành bởi ngân hàng trung ương và họ tự do quyết định số lượng tiền tệ được phát hành, kiểm soát nguồn cung và giá cả của tiền tệ. Vậy đối với…

ERC721 là gì?

Gia Nhuận 16/01/2023

ERC721 là một loại mã thông báo Ethereum cho phép người dùng tạo và sở hữu tài sản kỹ thuật số trên chuỗi khối. Vậy ERC721 là gì? Có sự khác biệt gì với ERC20? Hãy cùng BlockchainWork…

BaaS là gì?

Bùi Mi 15/01/2023

Ngày càng có nhiều phong trào giảm bớt các rào cản đối với việc sử dụng blockchain. Các công ty lớn trong ngành công nghiệp máy tính và internet, chẳng hạn như Amazon, IBM và Microsoft cũng đang cung cấp…