Tag: blockchain event

Việc làm blockchain - web3

Nhân Viên Business Analyst

Hạn ứng tuyển 09/02/2024
Mức lương: Thỏa thuận

[HCM - Fulltime] Business Development Tiếng Trung

Hạn ứng tuyển 28/02/2024
Mức lương: 800 - 1400 USD

[HCM/Remote - Fulltime] Full Stack Developer (Senior)

Hạn ứng tuyển 28/02/2024
Mức lương: Thỏa thuận

[HCM - Fulltime] Business Analyst (Software Detail Design Engineer) - Onboard 03/2024

Hạn ứng tuyển 01/02/2024
Mức lương: Thỏa thuận

[HCM/Remote - Fulltime] Backend Engineer (Senior)

Hạn ứng tuyển 28/02/2024
Mức lương: Thỏa thuận

[HCM - Fulltime] Công Ty Nebula Block Tuyển Dụng Nhân Viên Quản Lý Thương Hiệu

Hạn ứng tuyển 28/02/2024
Mức lương: 25 - 25 triệu đồng

[HCM - Fulltime] Senior Event Planner

Hạn ứng tuyển 30/01/2024
Mức lương: Thỏa thuận

[HCM - Fulltime] Senior PHP - Onboard Sau Tết

Hạn ứng tuyển 01/02/2024
Mức lương: Thỏa thuận

[HCM - Fulltime] Defi Protocol (Fresher, Junior, Senior)

Hạn ứng tuyển 28/02/2024
Mức lương: Thỏa thuận

[HCM - Fulltime] Game Monetization (All Levels)

Hạn ứng tuyển 14/02/2024
Mức lương: Thỏa thuận

[HCM - Fulltime] Partnership Specialist

Hạn ứng tuyển 28/02/2024
Mức lương: Lên đến 1500 USD

[HCM - Fulltime] Senior Game Backend Developer

Hạn ứng tuyển 28/02/2024
Mức lương: Từ 1200 USD

[HCM - Fulltime] UA Marketing Specialist

Hạn ứng tuyển 28/02/2024
Mức lương: Thỏa thuận

[HCM - Fulltime] Video Animation

Hạn ứng tuyển 30/01/2024
Mức lương: Thỏa thuận

[HCM/Remote - Fulltime] Blockchain Researcher (Senior)

Hạn ứng tuyển 28/02/2024
Mức lương: Thỏa thuận

[HCM/Remote - Fulltime] Smart Contract Engineer (Fresher, Junior)

Hạn ứng tuyển 28/02/2024
Mức lương: Thỏa thuận

[HCM/Remote - Fulltime] Smart Contract Engineer (Senior)

Hạn ứng tuyển 28/02/2024
Mức lương: Thỏa thuận

[HN - Fulltime] Blockchain Developer (Middle-Senior)

Hạn ứng tuyển 30/01/2024
Mức lương: Lên đến 40 triệu đồng

[HN - Fulltime] Business Development Executive (Outsourcing)

Hạn ứng tuyển 09/02/2024
Mức lương: 10 - 15 triệu đồng

[HN - Fulltime] Chief AI Officer

Hạn ứng tuyển 09/02/2024
Mức lương: 20 - 50 triệu đồng