Tag: Axie Infinity

Chân dung nhà sáng lập Axie Infinity

Võ Trà 04/01/2022

Nhà sáng lập Axie Infinity, một trong những game ứng dụng thành công trong lĩnh vực công nghệ blockchain đang trở thành một cơn sốt công nghệ toàn cầu là ai? Câu chuyện phía sau thành công của dự án…