Partnership Announcement: BlockchainWork x Unicorn Ultra

Partnership Announcement: BlockchainWork x Unicorn Ultra

BlockchainWork chính thức hợp tác với Unicorn Ultra – hệ sinh thái dựa trên mô hình Venture Builder (VB) kết hợp blockchain.

Công nghệ blockchain với tính an toàn, bảo mật, minh bạch ngày càng được cải tiến và ứng dụng vào nhiều lĩnh vực. Việt Nam cùng nhiều cường quốc thế giới như Mỹ, Trung, Nhật, Hàn Quốc,… nhìn nhận blockchain là công nghệ lõi quan trọng cho xây dựng xã hội số bền vững và tăng cường việc nghiên cứu, ứng dụng và hoàn thiện hệ sinh thái đầu tư, pháp lý xoay quanh công nghệ này. Chia sẻ mục tiêu thúc đẩy cộng đồng và hệ sinh thái blockchain – web3 phát triển, BlockchainWorkUnicorn Ultra tiến tới hợp tác phát triển nguồn nhân lực, phổ cập ứng dụng blockchain, kết nối các đối tác, nguồn lực cho sự phát triển bền vững của ngành.

Về Blockchainwork 

Trong thời đại công nghệ và web3, blockchain đã trở thành công nghệ cốt lõi với nhiều ứng dụng nổi bật trong hầu hết các lĩnh vực như tài chính, sức khỏe, giáo dục, nông nghiệp, giải trí, nghệ thuật, v.v. Với mong muốn dẫn đầu xu thế công nghệ và phát triển tương lai của web3, BlockchainWork tự hào là đơn vị tiên phong phát triển nghề nghiệp và cộng đồng blockchain hàng đầu tại Việt Nam. Chúng tôi kết nối các cơ hội việc làm hấp dẫn, cập nhật thông tin, câu chuyện và sự kiện, và cơ hội hợp tác từ các đối tác hàng đầu, các cơ sở giáo dục và doanh nghiệp để đưa Việt Nam đến tiềm năng đầy đủ và trở thành một điểm sáng trên bản đồ blockchain của thế giới. 

Về Unicorn Ultra (U2U)

Unicorn Ultra là hệ sinh thái khởi nghiệp kết hợp mô hình Venture Builder và blockchain nhằm mở rộng cơ hội đầu tư giai đoạn sớm và tăng tỷ lệ thành công của các startup công nghệ. Với U2U Network, dự án chuỗi DAG (Direct Acyclic Graph) và tương thích EVM, U2U mong muốn cung cấp giải pháp nền tảng có khả năng mở rộng mạnh mẽ cho các dự án và doanh nghiệp.

[English version]

BlockchainWork officially partners with Unicorn Ultra, a venture builder ecosystem combining blockchain.

Blockchain technology, with its security, confidentiality, and transparency, is increasingly being improved and applied to many fields. Vietnam, along with many world powers such as the United States, China, Japan, South Korea, etc., sees blockchain as a core technology for building a sustainable digital society and strengthening research, application, and the completion of the investment and legal ecosystem surrounding this technology. Sharing the goal of promoting the development of the blockchain and web3 community, BlockchainWork and Unicorn Ultra are moving towards cooperation in developing human resources, popularizing blockchain applications, connecting partners, and resources for the sustainable development of the industry.

About BlockchainWork

In the era of technology and web3, blockchain has become a core technology with many outstanding applications in most fields such as finance, health, education, agriculture, entertainment, art, etc. With the desire to lead the technology trend and the future development of web3, BlockchainWork is proud to be the leading pioneer in developing blockchain careers and communities in Vietnam. We connect exciting job opportunities, update information, stories and events, and cooperation opportunities from leading partners, educational institutions and businesses to bring Vietnam to its full potential and become a bright spot on the world blockchain map.

About Unicorn Ultra (U2U)

Unicorn Ultra is a startup ecosystem combining the venture builder model and blockchain to expand early-stage investment opportunities and increase the success rate of technology startups. With U2U Network, a DAG (Direct Acyclic Graph) project compatible with EVM, U2U hopes to provide a scalable platform solution for projects and businesses.

Tổng kết xu hướng việc làm blockchain tháng 4/2024

Vương Thảo 04/04/2024

Trong tháng 4/2024, xu hướng việc làm trong lĩnh vực blockchain tiếp tục phát triển một cách rõ rệt và mang lại nhiều cơ hội phát triển sự nghiệp cho các bạn trẻ muốn tham gia vào lĩnh…

Top 5 sự kiện blockchain nổi bật 2024 tại Việt Nam

Vương Thảo 07/03/2024

Blockchain đã trở thành một công nghệ quan trọng và có tiềm năng thay đổi toàn diện cách thức hoạch định kinh doanh và tạo ra giá trị mới. Việc tham gia các sự kiện blockchain không chỉ giúp bạn…

Tags: event

Việc làm blockchain - web3

[HCM -Fulltime] Business Development Manager

Hạn ứng tuyển 29/04/2024
Mức lương: 30 - 55 triệu đồng

[HCM - Fulltime] Customer Service Leader

Hạn ứng tuyển 29/04/2024
Mức lương: 15 - 30 triệu đồng

[HN - Fulltime] Backend Developer (NET Salary: 20 - 70M)

Hạn ứng tuyển 29/04/2024
Mức lương: 20 - 70 triệu đồng

[HN - Fulltime] FX Unreal Engine 5

Hạn ứng tuyển 29/04/2024
Mức lương: 15 - 25 triệu đồng

[Hà Nội - Fulltime] Senior UX/UI | Graphic Designer (upto 30M)

Hạn ứng tuyển 29/04/2024
Mức lương: Thỏa thuận

[Hà Nội - Fulltime] IOS Developer (Junior/Middle/Senior)

Hạn ứng tuyển 29/04/2024
Mức lương: 14 - 40 triệu đồng

[HCM - Fulltime] Project Engineer

Hạn ứng tuyển 29/04/2024
Mức lương: 20 - 35 triệu đồng

[HCM- Fulltime] Blockchain Research (Senior)

Hạn ứng tuyển 30/05/2024
Mức lương: Thỏa thuận

[Hà Nội - Fulltime] Chuyên Viên Media

Hạn ứng tuyển 29/04/2024
Mức lương: 12 - 20 triệu đồng

[HCM - Fulltime] Senior Fullstack Developer

Hạn ứng tuyển 30/05/2024
Mức lương: 10 - 40 triệu đồng

[Hà Nội - Fulltime] Frontend Lead

Hạn ứng tuyển 29/04/2024
Mức lương: 1000 - 2000 USD

[HN - Fulltime] Social Growth Specialist

Hạn ứng tuyển 30/05/2024
Mức lương: 600 - 700 USD

[HCM- Fulltime] Community Manager (Senior)

Hạn ứng tuyển 29/04/2024
Mức lương: Thỏa thuận

[Hà Nội - Fulltime] Nhân Viên Business Development

Hạn ứng tuyển 29/04/2024
Mức lương: 20 - 35 triệu đồng

[Hà Nội - Fulltime] Senior SEO Blockchain (upto 30M)

Hạn ứng tuyển 29/04/2024
Mức lương: Thỏa thuận

[Hà Nội - Fulltime] Blockchain Developer (Middle - Senior)

Hạn ứng tuyển 30/05/2024
Mức lương: 18 - 35 triệu đồng

[HCM- Fulltime] UX/UI Designer (Senior)

Hạn ứng tuyển 30/05/2024
Mức lương: Thỏa thuận

[HN - Fulltime] Model 3D Blender

Hạn ứng tuyển 29/04/2024
Mức lương: 10 - 40 triệu đồng

[Hà Nội - Fulltime] Artist 2D Game (Junior/Middle/Senior)

Hạn ứng tuyển 29/04/2024
Mức lương: 10 - 40 triệu đồng

[Hà Nội - Fulltime] Video Game Editor (Junior) Tại WingsMob Studio

Hạn ứng tuyển 29/04/2024
Mức lương: 500 - 800 USD