Tag: smart contract

Smart contract là gì?

Bùi Mi 16/02/2022

“Smart contract là gì?” dường như là câu hỏi được hỏi nhiều nhất hiện nay. Nếu sự xuất hiện của bitcoin là một cuộc cách mạng, thì smart contract sẽ thúc đẩy cuộc cách mạng ấy ngày càng vươn xa…