Tag: bitcoin

Hash là gì?

Gia Nhuận 18/01/2023

Hash (hàm băm) được sử dụng trong nhiều ứng dụng chẳng hạn như mật mã, xác thực, kiểm tra tính toàn vẹn của dữ liệu và chữ ký số. Chúng cũng được sử dụng để lập chỉ mục…

Halving là gì?

Gia Nhuận 18/01/2023

Tiền tệ hiện tại được phát hành bởi ngân hàng trung ương và họ tự do quyết định số lượng tiền tệ được phát hành, kiểm soát nguồn cung và giá cả của tiền tệ. Vậy đối với…

Hard fork và soft fork là gì?

Gia Nhuận 17/01/2023

Block fork (bao gồm hard fork và soft fork) ngày càng trở nên phổ biến vì cho phép các blockchain phát triển nhanh chóng và cung cấp cho người dùng cách tùy chỉnh mạng của riêng họ. Chúng…

Bitcoin là gì?

Gia Nhuận 16/01/2023

Trong bài viết này, BlockchainWork sẽ giới thiệu về Bitcoin cũng như các blockchain hỗ trợ. Chúng tôi sẽ giải thích về lịch sử của Bitcoin, các lĩnh vực chuyên môn, tiền tệ và phương thức phát hành…

BIP là gì?

Gia Nhuận 15/01/2023

Khi tìm hiểu và nghiên cứu về Bitcoin, bạn có thể bắt gặp những từ như “BIP100 , BIP101 …”. Vậy BIP là gì? Bài viết này sẽ cung cấp cho bạn những thông tin tổng quan…

Bitcoin Improvement Proposal (BIP) là gì?

Nguyễn Trinh 12/01/2023

Từ khi Satoshi Nakamoto khai thác được khối đầu tiên năm 2009, chuỗi khối Bitcoin đã được cập nhật và trải qua nhiều lần sửa đổi nhằm khắc phục những hạn chế và cải thiện tính năng chung…